Med LG-modellerna OLED C8, E8 och W8 får du tillverkarens hittills bästa bildkvalitet, med en fantastisk klarhet, skärpa, djup och detaljrikedom. Och det är till stor del den nya Alpha 9-processorn som ligger bakom förbättringarna. Den förstår bilden bättre än tidigare processorer och kan mer effektivt förbättra den ingående bildsignalen på flera olika sätt.

Tar bort banding och brus i fyra steg

Till att börja med bearbetar processorn bilden för att få bort brus och banding med en teknik som LG kallar Quad-Step Noise Reduction. Tekniken fungerar på samma sätt som Alpha 7-processorns metod med brusreducering i två steg som i sig gör ett riktigt bra jobb. Skillnaden är att Alpha 9 kör processen två gånger. Det gör att den blir ännu bättre på att få bort banding som annars lätt uppstår vid komprimerade bildkällor, och ser till att tittaren får mjuka övergångar i nyanser istället för gradvisa färgfält. Alpha 9 får också bort ännu mer brus och kan avgöra vad som är skador på signalen och vad som tillhör bilden, så att den inte jämnar ut exempelvis sandkorn på en strand. 

Alpha 9
Alpha 9 reducerar brus med en process i fyra steg (vänstra halvan) som ger ett betydligt bättre resultat än tidigare modeller.

Bättre teknik för skärpa

När det gäller att förbättra skärpan arbetar Alpha 9 på en högre nivå en Alpha 7. Där Alpha 7 tittar på komposition och olika områden i bilden, arbetar Alpha 9 utifrån var i bilden den upptäcker mest förändring i rörelse, och fokuserar på att lägga skärpa där. Processorn förstår till exempel att någon rör på munnen, och att skärpefokus ska ligga där, istället för på en bil som åker förbi eller på de svajande träden i bakgrunden. Det här gör att du som tittare får mer en mer naturlig bild, med riktigt fina detaljer.

Ett större djup

För att förbättra detaljåtergivning, kontrast och färg använder tidigare processorer ett system för att läsa av linjer i bilden. Object Depth-systemet i Alpha 9-procerssorn analyserar istället vilka linjer som rör sig tillsammans, och kan på så sätt ”se” vad det är för typ av föremål baserat på hur linjerna förhåller sig till varandra. Det gör den ännu bättre på att ge en verklighetstrogen känsla av djup i bilden genom att jobba med färgnyanser för att lyfta fram objekt mot bakgrunden. Tekniken är riktigt bra för sådant innehåll som du annars skulle uppleva som platt.

Alpha 9
Om du vill ha den oled-upplevelse som Alpha 9 ger, ska du titta efter modellerna OLED C8, E8 och W8.

Hittar nyanserna

Oled ger ett större färgdjup än led-tekniken, och för att dra full nytta av detta hjälper Alpha 9 till med att höja vissa färgtoner när det behövs. Speciellt material som är filmat med låg färgbredd kan behöva behandlas med färgförbättrande teknik för att upplevas som naturligt. I annat fall skulle det kännas blekt.

Beroende på vilket läge tv:n är inställd på, lägger processorn på olika mycket förbättring. Vill du uppleva materialet helt utan förbättring är det givetvis också möjligt.

För att få till så exakta nyanser som möjligt använder Alpha 9 samma teknik som Alpha 7 – True Color Accuracy Pro – men Alpha 9 har 33 nivåer av varje färg i RGB-läget i sin referenstabell jämfört med 17 nivåer. Det innebär att den identifierar 33 nivåer av rött, grönt, blått och alla toner däremellan. Det här innebär mer än sju gånger fler färgkoordinater av vad som tidigare har använts, så den kan utan problem återskapa exakt rätt nyans från de allra bästa bildkällorna.

De modeller som har Alpha 9 är OLED C8, E8 & W8, och modellerna OLED B8 och alla årets Super UHD (SK9500, SK8500, SK8100 & SK8000) har Alpha 7-processorn.

Läs mer