Diabetes kan genom förändringar i blodkärl och nerver orsaka skador på fötterna och enligt Diabetesförbundet är nervskador den vanligaste komplikationen på fötterna. Skador som kan försvåra personens möjligheter att uppfatta känsel och smärta i fötterna. På sikt kan problem bli större än så.

Siren Socks

Tidig upptäckt är således avgörande för att avvärja allvarliga komplikationer och Siren Care har därför utvecklat strumpor som med inbyggda sensorer skall upptäcka inflammationer i ett tidigt skede. Strumporna varnar användaren via den dedikerade appen om en stor temperaturskillnad upptäcks – vilket kan vara ett tecken på att det föreligger risk för en skada i foten. Informationen lagras i molnet och du skall även kunna dela dina hälsodata med din läkare. Det inbyggda batteriet ska räcka hela strumpans livslängd, som uppges vara 6 månader.

Siren Socks

Priset för ett 7-pack med strumpor (ett par för varje veckodag) ligger på motsvarande 1 100 kronor och kan förbeställas nu. Första leveranserna är planerade till våren 2017. Mer info via Siren Care