Hjärt- och kärlsjukdomar är den främsta dödsorsaken i världen och i många fall helt i onödan. Orsaken är alltför ofta en för sen diagnos. För att i tid upptäcka eventuella symtom lanseras nu Coala Heart Monitor, en digital självscreeningsprodukt som snabbt och enkelt ska kunna registrera hjärtljud, EKG och hjärtfrekvens.

Coala

Coala består av en liten enhet med sensorer som registrerar och digitaliserar ditt hjärtljud samt läser av ditt hjärtas elektriska impulser med EKG. Den tar både ett digitalt bröst-EKG och ett tum-EKG för att nå maximal precision och underlag för analysen samtidigt som du slipper påklistrade elektroder. Analysen presenteras sedan inom 30 sekunder i den dedikerade appen.

Förutom hårdvaran och appen krävs även att du tecknar ett abonnemang som finns i två olika former: Basic – som med obegränsat antal mätningar samt automatisk analys samt Premium, som även inkluderar en integrerad sjukvårdsupplysning samt möjlighet att ge externa vårdgivare tillgång till din journal samt krypterad och obegränsad datalagring av dina hjärtdata under 3 år. Båda abonnemangen tecknas på 12 månader och minimiålder är 18 år.

Coala Heart Monitor kostar 1 295kr och 299 kronor per månad för ett Premium abonnemang och 99kr per månad för ett Basic abonnemang.