Framtiden för smarta lås – branschen väger in 

Hur ser utvecklingen för digitala lås i Sverige ut? Och finns det en stor ökning av konsumenter som efterfrågar denna teknik? Maria Strandberg på ASSA/Yale Skandinavien menar att allt fler människor tar till sig den nya tekniken.

Många lockas av ökad funktionalitet och bekvämlighet. Vi kan inte berätta om försäljningssiffror men ser en tydligt ökad efterfrågan och stor potential. Det är ingen tvekan om att denna produkt är på väg in i vårt samhälle.

Hon fortsätter:

– Det finns trender i samhället mot ökad trygghet men även ökad bekvämlighet. Den moderna familjen arbetar mer flexibelt och har fler aktiviteter under fritiden. Man behöver saker som underlättar hemma, exempelvis hushållsapparater som stänger av sig själva eller påminner. Det digitala låset hjälper till i livspusslet, både i form av nyckelfri tillvaro men även för att koordinera människor och tjänster som behöver tillgång till hemmet en viss tid.

Utbudet av digitala lås varierar och i dagsläget finns det olika sätt för låsningsmekanismen, en av dem är via mobilapplikationer. Men hur stor är risken att hackare kan bryta sig in med egenutvecklade metoder?

Maria Strandberg förklarar.

– Uppkopplade enheter löper risk för angrepp från nätet, det ligger i sakens natur. Vi använder oss därför av mycket starka säkerhetslösningar och gör återkommande egna angreppstester på systemets olika delar för att minimera dessa risker. Vi vidareutvecklar ständigt skyddet i våra produkter för att möta framtidens krav.

Och framtiden då? Är exempelvis biometriska lås något som blir mer vanligt?

– ASSA ABLOY Skandinavien la 90 miljoner kronor på utveckling under förra året. Fokus i utvecklingen, bland annat kring metoder att identifiera sig, lägger vi på säkerhet och bekvämlighet, berättar Maria Strandberg.