Säkerhetsaspekterna med smarta lås – detta säger försäkringsbolagen

Det är ingen tvekan om att smarta lås erbjuder en hel del bekvämligheter, men det finns också aspekter att tänka på innan du gör ditt hem ”smartare”. Bland annat finns det alldeles för lite historik kring så kallade ”bluetooth-attacker”, specifikt riktade mot ytterlås. Enligt säkerhetsfirmor kan smarta lås som är utrustade med Bluetooth Low Energy, också kallat Bluetooth 4, vara känsliga mot distansattacker.

Jenny Rudslätt, hemförsäkringsexpert hos If, drar paralleller till bilstölder mot bilar med digitala lås, som blir alltmer utsatta för attacker.

– Det ligger ett stort ansvar på låstillverkare att ligga steget före de kriminella som kommer att försöka knäcka de digitala låsen, samt på Svenska Stöldskyddsföreningen att se till att kraven för ett godkännande ligger högre än inbrottstjuvarnas förmåga. De lås som i nuläget är godkända kommer säkert att behöva uppgradera både mjuk- och hårdvara kontinuerligt för att fortsätta betraktas som godkända av oss.

Men hon ser också en utökad efterfråga efter digitala lås och manar till försiktighetsåtgärder:

– Människor vill att saker och ting ska vara så enkelt som möjligt och så länge dessa lås förenklar vardagen kommer de att attrahera kunder. Men det är mycket viktigt att säkerhetskraven är uppfyllda och att de förebygger inbrott i samma utsträckning eller till och med bättre än traditionella lås.

Hon fortsätter:

– Förutom att kontrollera med Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) kan man också kolla med sitt försäkringsbolag vad deras inställning är. Ibland tar det ett tag innan SSF har godkänt ett lås, även om säkerhetsnivån anses vara uppfylld. Vi valde att godkänna låset Yale Doorman innan SSF gjorde det då vi visste att det uppfyllde kraven. Alla de lås som SSF godkänner godkänns även av oss på If.

Utöver försäkringsaspekter och hackerattacker finns det även vardagliga händelser som kan äventyra säkerheten hos smarta lås. Numeriska lösenord kan glömmas bort eller hamna i orätta händer. Barn tänker inte på säkerhet lika ofta som vuxna och kan råka dela med sig av koderna. Att använda födelsedatum och liknande som lösenord gör jobbet enklare för tjuven.

Och till sist den tekniska biten. Samtliga smarta lås kräver någon form av strömförsörjning och detta sker främst via vanliga batterier. Tillverkare skryter om långa perioder av hållbarhet samt olika varningsmetoder som utlöses månader innan batterierna gjort sitt. Men om det otänkbara sker är metoderna för upplåsning lite krångligare än att be någon med extranyckel att låsa upp dörren åt dig.