Vad du bör tänka på inför köpet

En omställning till smarta lås innebär nya utmaningar för konsumenten, såväl tekniska som juridiska. Ett orosmoln många tänker på är hur försäkringsbolagen ställer sig till de nya låsen. I regel hänvisar samtliga av Sveriges största försäkringsbolag till SSF Stöldskyddsföreningens lista över godkända, certifierade lås av klass 3.

Enligt Lotta Mauritzson på SSF Stöldskyddsföreningen är arbetet med att uppdatera normer som ligger till grund för certifieringar redan igång.

– Teknikutvecklingen betyder att vi även måste titta på vad det innebär för exempelvis dörrlåsen framöver. Arbetet med att uppdatera normerna pågår sedan en tid tillbaka. Vissa delar finns på plats, men det återstår en del arbete. I dag kan man till exempel certifiera så kallade elektromekaniska låshus och elektromekaniska låscylindrar som därmed kan vara godkända för att användas i hemmet. 

Men det kan finnas fler krav för just ditt försäkringsbolag. Enligt Lotta Mauritzson bör du checka av med försäkringsbolaget över de exakta villkoren, men även ha koll på det som den nya tekniken kan medföra.

– Det är viktigt att som konsument tänka på hur man hanterar den nya tekniken och vilka risker det kan innebära. Till exempel tycker vi att man ska vara försiktig med att använda fjärrupplåsning av låsen till hemmet eftersom man inte riktigt kan veta vem man släpper in. En borttappad nyckel kan vara ett bekymmer, men konsekvenserna av en borttappad mobil kan vara större.

Ett sätt att skydda ditt hem ytterligare på är att koppla upp ditt smarta lås till något av larmbolagen. I fallet Yale Doorman är detta det enda sättet att få tillgång till fjärrstyrning. Du behöver enbart montera en separat modul in i låset. Med modulen installerad larmar du inte bara ditt lås, du frigör även möjligheten att ändra, spärra eller skapa nya koder direkt via den tillhörande applikationen.