En kund, Robert Martin, var missnöjd med att hans nyinköpta garageport inte ville parkoppla med den tillhörande Iphone-appen, så pass missnöjd att han skrev en ”skarpt formulerad” kommentar på tillverkarens forum för användare. Det rapporterar Tech Times.

Missa inte: Släpp ut katten med mobilen – här är smarta kattluckan som styrs via app

Garageporten i fråga, Garadget, är från början en Indiegogo-kampanj som i februari i år nådde långt över sitt initiala finansieringsmål. Svaret från upphovsmakaren, Denis Grisak, blev inte nådigt.

Grisak svarade att hans arga kommentar, där han bland annat avrådde andra från att köpa garageporten, tydde på ”dålig impulskontroll” och bestämde sig för att helt sonika stänga av hans garageport. ”Ditt enda val nu är att skicka tillbaka Garadget och göra ett återköp. Din enhet ID 2f0036 /…/ har nekats server-åtkomst” lydde svaret.

Det rätt radikala svaret på en kunds missnöje blev snabbt omtalad runtom på nätet. Men – slutet gott, allting gott. Garadget erkände till slut att det här var ett dåligt drag ur pr-synpunkt, och problemet med garageporten ska nu vara löst. Robert Martin ska ha få tillbaka åtkomst till företagets servrar, förhoppningsvis är han också nöjd med appen.