Det är Time som rapporterar att teknik-jätten från Seattle är i full gång med att utveckla ett system för att kunna identifiera olika röster i ett hem, kallat Voice ID.

Voice ID ska kunna känna igen vem i hushållet som pratar och anpassa sig därefter, något som ingen digital assistent på marknaden hittills klarar.

Undersökning: Bilen och hemmet de enda platser vi vill använda digitala assistenter

Det är en intressant utveckling (och det är säkerligen inte bara Amazon som jobbar på detta), även för oss svenskar som inte kan köpa Amazon Echo till våra hem. Redan idag kan vi lära exempelvis Apples Siri hur vår röst låter och bara låta den lyssna till vår egen röst, men det gör stor skillnad om assisstenten vet också vilken person det är som pratar med den.

Med Voice ID i ett Amazon Echo-hem skulle det möjliggöra att begränsa rättigheter för vissa röster. Barnen i huset skulle kunna nekas att köpa saker, samtidigt som de vuxna i huset kan komma åt sina respektive att göra-listor bara genom rösten – utan att behöva säga vems lista det är som avses.

Times uppgifter kommer från en anonym källa inom Amazon, som påstår att företaget jobbat på individuell röstigenkänning sedan 2015. Enligt källan är den underliggande teknologin i stort sett färdigutvecklad, men när funktionen får se dagens ljus framgår inte av uppgifterna.

Missa inte: Här är den mest populära digitala assistenten